Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 II Projekt uchwały zmieniającej WPF na lata 2024-2030. (PDF, 3.63Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-24 projekt uchwały
2 II Projket uchwały zmieniającej budzet na 2024 rok (PDF, 1.18Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-24 projekt uchwały
3 Sprawozdanie.OR.0057.5.2024.2024-05-14 (PDF, 294.45Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 sprawozdanie
4 Informacja o realizacji uchwał z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. (PDF, 753.89Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 informacja
5 Informacja o realizacji uchwał z obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim (PDF, 1,002.50Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 informacja
6 02_WO_Raport_z_POŚ_Gmina_Janowiec_Wielkopolski (PDF, 4.02Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 informacja
7 Uchwała.II..24.2024-05-27 kontrola komisji rewizyjnej (PDF, 314.30Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
8 Uchwała.II...24.2024-05-27 zmiana składu komisji ds. gminnych (PDF, 316.75Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
9 Uchwała.II...........24.2024-05-27 wybór ławnika (PDF, 328.96Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
10 Uchwała.II......24.2024-05-27 regulamin głosowania w wyborach ławnika (PDF, 453.86Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
11 Uchwała.II.........24.2024-05-27 powołanie zespołu do przedstawienia inf. o ławniku (PDF, 337.93Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
12 Projekt nr II. .24 uchwały uchylającej dotacje przedmiotowa dla Zakładu (PDF, 234.29Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
13 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok (PDF, 2.65Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
14 Uchwała w sprawie absoloutorium za 2023 (PDF, 131.85Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 130.66Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
16 Sprawozdanie finansowe Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 ok. (PDF, 2.08Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
17 Uchwała.II....24.2024-05-27 wotum zaufania (PDF, 307.70Kb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
18 Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za2023 rok. (PDF, 1.80Mb)
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-20 projekt uchwały
19 Projekt nr II. .24 uchwały uchylającej dotacje przedmiotowa dla Zakładu (PDF, 234.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
20 Uchwała.II...24.2024-05-27 zmiana składu komisji ds. gminnych (PDF, 316.75Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
21 Uchwała.II...........24.2024-05-27 wybór ławnika (PDF, 328.96Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
22 Uchwała.II......24.2024-05-27 regulamin głosowania w wyborach ławnika (PDF, 453.86Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
23 Uchwała w sprawie absoloutorium za 2023 (PDF, 131.85Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
24 Uchwała.II.........24.2024-05-27 powołanie zespołu do przedstawienia inf. o ławniku (PDF, 337.93Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
25 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 130.66Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
26 Uchwała.II....24.2024-05-27 wotum zaufania (PDF, 307.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
27 Projekt uchwały zmieniającej WPF na lata 2024-2030 (PDF, 3.62Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
28 Projekt uchwaly zmieniającej budżet na 2024 rok (PDF, 1.18Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 projekt uchwały
29 Uchwała.II..24.2024-05-27 kontrola komisji rewizyjnej (PDF, 314.30Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-15 projekt uchwały
30 Uchwała w sprawie absoloutorium za 2023 (PDF, 131.85Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-15 projekt uchwały
31 Uchwała.II....24.2024-05-27 wotum zaufania (PDF, 307.70Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-15 projekt uchwały
32 Uchwała.I.10.24.2024-05-07 wynagrodzenie Burmistrza (PDF, 301.11Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
33 Uchwała.I.9.24.2024-05-07 powołnia komisji do spraw gminnych (PDF, 348.28Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
34 Uchwała.I.8.24.2024-05-07 powołania członków Komisji Skarg Skarg Wniosków i Petycji (PDF, 329.07Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
35 Uchwała.I.7.24.2024-05-07 powołania Zastępcy Przewodniczącego komisji skarg (PDF, 326.41Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
36 Uchwała.I.6.24.2024-05-07 powołania Przewodniczącego Komisji Skarg (PDF, 326.27Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
37 Uchwała.I.5.24.2024-05-07 powołania członków Komisji Rewizyjnej (PDF, 326.87Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
38 Uchwała.I.4.24.2024-05-07 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 325.86Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
39 Uchwała.I.3.24.2024-05-07 przewodniczący komisji Rewizyjnej (PDF, 324.94Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-05-07 projekt uchwały
40 Uchwała.I.1.24.2024-05-07 wybór Przewodniczącego Rady (PDF, 326.90Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-04-29 projekt uchwały
41 Uchwała.I.2.24.2024-05-07 wybór Wiceprzewodniczącego Rady (PDF, 327.67Kb)
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2024-04-29 projekt uchwały