KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Andrzej BEMBNISTA członek
Anita Magdalena BERGER członek
Barbara POLUS 0przewodniczący
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI członek
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI członek
Henryk ZYGAJ członek