Przejdź do treści

Elżbieta KOSICKA

Zdjęcie: Elżbieta KOSICKA
Zdjęcie: Elżbieta KOSICKA

Radna

Status
powołany dnia: 17-04-2024
Okręg
11, zdobyte głosy: 167
Kontakt elzbieta.kosicka@um-janowiecwlkp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2024-05-07
2 KOMISJA DO SPRAW GMINNYCH stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:16:07 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkty: 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. 13. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 14. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. i zmianę numeracji porządku obrad. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:17:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:27:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonego na sesji w dniu 7 maja 2024 r. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:35:30 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:59:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:26:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:30:04 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:32:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:34:05 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:35:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:07 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:51 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:39:24 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Marii Szocińskiej na na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:41:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:43:18 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:44:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:46:13 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:47:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:15 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:50:41 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:53:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:01 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:15 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:38 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:00:39 Głosowanie w sprawie powołania Aleksandry Walendowskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:07:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:25:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:46 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:38 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:05:22 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:11 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:53 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:01:26 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:09:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:10:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 22 marca 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:31:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 7 maja 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:50:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:52:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:35:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:44:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:46:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:52:57 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:59:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:13:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:24:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:26:45 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Szocińskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:12 Głosowanie w sprawie powołania Dariusza Koczorowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:52 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:31:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:00 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:28 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:15 Głosowanie w sprawie powołania Marii Filipiak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:44 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:14:57 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:57:33 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:04 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:21 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na Członka Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:05:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:05:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 27 maja 2024 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:38:56 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:41:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:44:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:48:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:51:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:54:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 14:05:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 14:02:08 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury polegającej na zmianie § 1 z "§ 1. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim za 2023 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pani Nataszy Ber za rok 2023, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim pozytywnie/negatywnie* opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje/nie wnioskuje* do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2023 rok w proponowanej wysokości ……% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." na "§ 1. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim za 2023 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pani Nataszy Ber za rok 2023, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2023 rok w proponowanej wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 14:03:51 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury polegającej na zmianie § 2 z "§ 2. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim za 2023 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2023, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim pozytywnie/negatywnie* opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje/nie wnioskuje* do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2023 rok w proponowanej wysokości ……% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." na "§ 2. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim za 2023 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2023, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2023 rok w proponowanej wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-07-04 13:44:13 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso polegającej na zmianie w paragrafie 4. treści z "(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 62)" na "(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 962)" III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za