KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika WOŹNIAK członek
Anita Magdalena BERGER członek
Miłosz Michał MACIEJEWSKI członek
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI 0przewodniczący
Marek Rafał SYPNIEWSKI członek