Przejdź do treści

Teresa RUSIEWICZ

Zdjęcie: Teresa RUSIEWICZ
Zdjęcie: Teresa RUSIEWICZ

Radna

Status
powołany dnia: 17-04-2024
Okręg
9, zdobyte głosy: 129
Dyżury
Kontakt teresa.rusiewicz@um-janowiecwlkp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:16:27 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkty: 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. 13. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 14. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. i zmianę numeracji porządku obrad. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:17:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:27:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonego na sesji w dniu 7 maja 2024 r. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:35:30 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:59:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:26:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:30:13 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:32:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:34:06 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:35:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:14 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:58 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:39:30 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Marii Szocińskiej na na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:41:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:43:22 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:44:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:46:20 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:47:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:18 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:50:41 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:53:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:06 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:16 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:40 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:00:47 Głosowanie w sprawie powołania Aleksandry Walendowskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:07:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:25:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:52:04 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:40 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:05:25 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:12 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:56 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:01:29 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:09:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:10:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 22 marca 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:31:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 7 maja 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:50:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:52:34 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:35:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za