Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Koczorowski

Dariusz Koczorowski

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 14.06.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-07-20 13:11:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:24:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 10 czerwca 2021 r. XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:48:02 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:50:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:52:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:54:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:56:57 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:57:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:02:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:05:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:47:16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na zaplanowaniu w dochodach oraz w wydatkach budżetowych w kwocie 10.000,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień na terenie Gminy XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:01:41 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski polegającej na dodaniu załącznika nr 4: plik gml z zbiorem danych przestrzennych - niezbędny dla ważności uchwały załącznik w postaci cyfrowej, wymagany art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:06:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:07:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 lipca 2021 r XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:23:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:26:07 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:29:01 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 ust. 4 lit. b) dopisaniu po słowie zysku usuwając przecinek „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:30:09 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 usuwa się ust. 6, a dotychczasowa numeracja ust. 7,8 i 9 otrzymuje odpowiednio numery 6,7 i 8 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:31:16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w ) § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści : „3. Przyznana dotacja przekazywana będzie do spółki wodnej nie później niż w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy.” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:32:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 6 usuwa się ust. 4 w całości, XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:33:26 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji w załącznikach pod poz. 3) dopisujemy po słowie zysku usuwając kropkę „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:34:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:36:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:39:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:41:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:43:13 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:45:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 2 września 2021 r. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:51:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:53:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 roku XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:56:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:10 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającej na zmianie w załączniku do uchwały zapisu w § 2 pkt. 4 Regulaminu o treści : „azotyny”, a winno być zastąpione wyrażeniem „azotany”. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:49:06 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w dochodach dziale 758;75801 w par. 2920 przyjęto do budżetu w kwocie 27.580,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:50:22 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w wydatkach dziale 801;80101 ze środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 27.580,00 zł zaplanowano wydatki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości, z tego 6.300,00 zł zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe, 18.000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz 3.280,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:14:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:55:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:01:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:13:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:15:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:21:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:24:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:26:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:35:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:40:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:09:26 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:20:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska." XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:12:04 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2021-12-20 13:11:38 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt nr 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/262/21 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:43:17 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:12:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:26:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026, XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:34:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:36:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:39:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:48:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:52:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:55:16 Głosowanie nad projektem uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:47:55 Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o: zmianę zapisu § 3 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.” na „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego od 1 sierpnia 2021 roku.”, dodanie § 4 o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” oraz zmianę treści § 1 ust. 2. z „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowiec Wielkopolski, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” na „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:33:30 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:14:50 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/274/22 oraz o punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/275/22 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 grudnia 2021 r. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:03:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2021 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:07:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:09:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021 – 2023” XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:13:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:12:49 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym polegającej na usunięciu zwrotu "Na podstawie" z podstawy prawnej uchwały. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:16:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:18:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:21:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:23:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:25:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:28:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:29:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:31:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:32:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-03-29 13:06:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:07:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 lutego 2022 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:51:06 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegającej na zmianie w dochodach budżetowych w dziele 852;85214 w par. 0960 przyjęcie do budżetu w kwocie 3.000,00 zł środków z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym mieszkańcom Zrazimia na skutek silnych wiatrów oraz zaplanowanie tego zadania w wydatkach budżetowych z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla poszkodowanych mieszkańców XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:52:08 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:54:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:57:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:59:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2021 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:02:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:06:12 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:20:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2022-03-29 14:26:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:29:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:31:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:18:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Henryka Zygaja w sprawie przyznania Sołtysom Gminy Janowiec Wielkopolski miesięczną dietę w wysokości 470 zł XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:11:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2022 r. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:44:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:47:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:16:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:38:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:40:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:43:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2022-05-19 15:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:50:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:51:41 Głosowanie w sprawie poprawki do Punkt 2 Regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/…./22 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 maja 2022 r. otrzymuje brzemiennie: „2. Kąpielisko strzeżone jest przez ratowników w sezonie kąpielowym przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11:00 – 19:00 i podzielone jest na strefy:” XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:53:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:57:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:07:59 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu 14. z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22 ": na: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22" XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:07:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:07:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 19 maja 2022 r. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:49:14 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:52:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 r. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:55:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:04:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:06:26 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:16:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:03:18 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. ustęp 1.: "Parkowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych o numerach 382/5 i 382/3 w Janowcu Wielkopolskim, stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski, nadaje się nazwę „Park Miejski im. Wiktora Łuczaka”. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:15:13 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. "W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim -za 2021 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2021, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2021 rok w proponowanej wysokości 250 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:06:32 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVI/304/22 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:05:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:06:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 14 września 2022 r. XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:09:23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:11:41 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 roku XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:05:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:05:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:34:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:37:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:58:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:02:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2030 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:04:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2025 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:07:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:33:31 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegających na: - przyjęciu do budżetu z kwotą 799,00 zł środków na zasiłki okresowe dla Ukraińców, - przyjęciu zwiększenia środków na dodatki węglowe o 26.957,29 zł, - dodatkowe przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 852 i 900. XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:37:20 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 wynikających z przyjętych zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:37:44 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 polegającej na usunięciu § 4 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów z § 5 na § 4 i z § 6 na § 5. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:38:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:41:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:44:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:48:52 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok polegającej na zmianie treści § 3 z ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” na „Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:49:33 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:52:45 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok polegającej na dodaniu treści do § 13 ust. 3: „3. Przebieg konsultacji: a) konsultacje ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - trwały od 13 do 23 stycznia 2023 roku, b) informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji i formularz zgłoszenia uwag zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłano zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag, c) zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji, we wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące treści uchwały.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:54:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:58:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:03:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:06:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:09:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:07:16 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/354/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 13, 14,15 na 14,15,16. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:08:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:09:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 27 stycznia 2023 r. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:36:37 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:39:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:42:56 Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2022 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:46:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:47:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021 – 2023” XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:49:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:51:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:54:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:05:42 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLV/360/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 12,13,14. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:06:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:40:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:44:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 14:21:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2023-03-28 14:24:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:37:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 14:26:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:06:46 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28.02.2023 r. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:08:57 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/367/23 i punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/368/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 13,14,15. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:10:23 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:11:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 marca 2023 r. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:20:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:25:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:01:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:09:24 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:11:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za