Przejdź do treści

Marcin LISIECKI

Zdjęcie: Marcin LISIECKI
Zdjęcie: Marcin LISIECKI

Radny

Status
powołany dnia: 17-04-2024
Okręg
12, zdobyte głosy: 171
Dyżury
Kontakt marcin.lisiecki@um-janowiecwlkp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA DO SPRAW GMINNYCH stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:16:07 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkty: 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. 13. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 14. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. i zmianę numeracji porządku obrad. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:17:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:26:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonego na sesji w dniu 7 maja 2024 r. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:35:28 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:59:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:26:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:30:02 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:32:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:34:04 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:35:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:05 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:53 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:39:25 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Marii Szocińskiej na na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:41:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:43:18 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:44:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:46:14 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:47:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:13 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:50:42 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:53:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:01 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:17 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:38 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:01:05 Głosowanie w sprawie powołania Aleksandry Walendowskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:07:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:24:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:47 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:38 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:05:23 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:10 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:54 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:01:25 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:08:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:10:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 22 marca 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:31:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 7 maja 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:50:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:52:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:35:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:44:52 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:46:53 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:52:58 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:59:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:13:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:24:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:26:45 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Szocińskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:13 Głosowanie w sprawie powołania Dariusza Koczorowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:38 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:31:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:00 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:28 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:14 Głosowanie w sprawie powołania Marii Filipiak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:46 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:14:53 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:57:34 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:05 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:22 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na Członka Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za