Przejdź do treści

Aleksandra WALENDOWSKA

Zdjęcie: Aleksandra WALENDOWSKA
Zdjęcie: Aleksandra WALENDOWSKA

Przewodnicząca

Status
powołany dnia: 17-04-2024
Okręg
7, zdobyte głosy: 157
Dyżury
Kontakt aleksandra.walendowska@um-janowiecwlkp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA DO SPRAW GMINNYCH stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:16:05 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o punkty: 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. 13. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 14. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. i zmianę numeracji porządku obrad. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:17:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:26:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonego na sesji w dniu 7 maja 2024 r. I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:35:27 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 13:59:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:26:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:30:05 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:32:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:34:13 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:35:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:07 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:38:54 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:39:29 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Marii Szocińskiej na na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:41:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:43:22 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:44:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:46:17 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:47:55 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:13 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:50:41 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:53:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:01 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:18 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:02:39 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:00:44 Głosowanie w sprawie powołania Aleksandry Walendowskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:07:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:25:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 14:51:49 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:38 Głosowanie w sprawie powołania Rafała Piotra Jankowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:05:23 Głosowanie w sprawie powołania Henryka Zygaja na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:03:10 Głosowanie w sprawie powołania Jana Mateusza Linette na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:04:57 Głosowanie w sprawie powołania Katarzyny Doroty Szafran na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-07 15:01:26 Głosowanie w sprawie powołania Elżbiety Władysławy Kosickiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:08:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:10:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 22 marca 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 13:31:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 7 maja 2024 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:50:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 14:52:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:35:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:44:59 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:47:09 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:53:07 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:59:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:13:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:24:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:26:48 Głosowanie w sprawie powołania Ewy Szocińskiej na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:14 Głosowanie w sprawie powołania Dariusza Koczorowskiego na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:31:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:01 Głosowanie w sprawie powołania Anny Marii Marciniak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:29 Głosowanie w sprawie powołania Andrzeja Jana Szostaka na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:28:17 Głosowanie w sprawie powołania Marii Filipiak na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:27:45 Głosowanie w sprawie powołania Teresy Wiktorii Rusiewicz na członka Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 16:15:00 Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Monika Woźniak, Natalia Kalczyńska i Marcin Lisiecki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:57:40 Głosowanie w sprawie powołania Moniki Woźniak na Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:05 Głosowanie w sprawie powołania Marcina Jana Lisieckiego na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-05-27 15:58:24 Głosowanie w sprawie powołania Natalii Anny Kalczyńskiej na Członka Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za