KOMISJA OŚWIATY, KULTURY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika WOŹNIAK członek
Bartosz Andrzej BEMBNISTA członek
Anna Maria JAKUBIAK członek
Aleksandra WALENDOWSKA członek
Dorota Maria WOŹNIAK 0przewodniczący