Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

obsługa prawna urzędu

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopols
data wpływu: 2019-02-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Grzegorz RUTKOWSKI radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, data odpowiedzi: 2019-02-28