KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Jan KUSZ członek
Miłosz Michał MACIEJEWSKI członek
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ 0przewodniczący
Marek Rafał SYPNIEWSKI członek
Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI członek