Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 6 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Maria JAKUBIAK za
2 Anita Magdalena BERGER za
3 Monika WOŹNIAK za
4 Bartosz Andrzej BEMBNISTA wstrzymał się
5 Aleksandra WALENDOWSKA za
6 Teresa Wiktoria RUSIEWICZ wstrzymał się
7 Leszek Grzegorz RUTKOWSKI wstrzymał się
8 Barbara POLUS wstrzymał się
9 Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI wstrzymał się
10 Dorota Maria WOŹNIAK za
11 Henryk ZYGAJ za
12 Marek Ryska za
13 Marta Joanna KORYCKA wstrzymał się
14 Marek Rafał SYPNIEWSKI nieobecny